Εποχιακά φυτά & πόες

Αυτή την εποχή μπορούμε να στολίσουμε τον κήπο με:

‒     Άλυσο

‒     Βερβέρενα

‒     Ζερμπέρα

‒     Γαρίφαλο

‒     Μπέλλα

‒     Πανσέ