Ήθη και έθιμα

Όλοι γνωρίζουμε το παλιό έθιμο της πρωτοχρονιάς. Λέγεται πως  όταν σπάσεις ένα ρόδι στο κατώφλι του σπιτιού, κάθε κακοτυχία θα απομακρυνθεί, ενώ η καλή τύχη θα ευνοήσει τους ενοίκους, τόσο πολύ, όσα και τα σπόρια του ροδιού. Αυτό είναι έθιμο, το οποίο μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Πριν το ζευγάρι, κατοικήσει στο νέο σπίτι, έσπαζαν ένα ρόδι στο κατώφλι για καλοτυχία.