Πολλαπλασιασμός

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται, με μοσχεύματα