Λίπανση

Λιπαίνουμε με ειδικό λίπασμα για κάκτους.