Ποικιλίες

Crassula argentea

Crassula portulacea

Crassula falcate

Crassula “Hobbit”