Συνθήκες που ευνοούν την προσβολή

Προσβάλει τα φοινικοειδή, όταν επικρατούν θερμοί περίοδοι.