Προσβολές

Προσβάλει όλα τα είδη του φοίνικα, συνηθέστερα όμως προσβάλει τον κανάριο φοίνικα και σπανιότερα την ουασιγκτόνια και τον χαμαίρωπα.