Εχθροί και ασθένειες

Μπορεί να προσβληθεί από περονόσπορο, τετράνυχος, μύγα του κρεμμυδιού, νηματώδεις και θρίπας του καπνού.