Συγκομιδή

  • Στην φθινοπωρινή φύτευση, συγκομίζουμε από το Μάιο μέχρι και τον  Ιούνιο.
  • Στην ανοιξιάτικη φύτευση, συγκομίζουμε από τον Αύγουστο μέχρι και το Σεπτέμβριο, όταν φυτεύουμε απευθείας με σπόρο στο έδαφος, ενώ όταν φυτεύουμε με κοκκάρι η συγκομιδή γίνεται από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο.