Εποχή σποράς

  • Η φθινοπωρινή φύτευση γίνεται, από Οκτώβρη έως το Νοέμβρη.
  • Η ανοιξιάτικη φύτευση γίνεται, με σπορά απευθείας στο έδαφος ή με κοκκάρι από Φεβρουάριο έως το Μάρτιο
  • Η μεταφύτευση γίνεται, τον Απρίλιο και το Σεπτέμβριο.

Τα κρεμμύδια θα αρχίσουν να εμφανίζονται 10 με 14 ημέρες μετά τη φύτευση.