Λίπανση

Χρησιμοποιούμε ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.