Χώμα

Ευδοκιμεί σε εδάφη με καλή αποστράγγιση, απαλλαγμένα από πέτρες, γόνιμα και πλούσια σε οργανική ουσία. Το Ph θα πρέπει να κυμαίνεται 6-7 μονάδες.