Θερμοκρασία

Καταλληλότερες θερμοκρασίες για την καλλιέργεια του κρεμμυδιού είναι 12-24 οC. Επίσης είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες λίγο μετά τους 0 οC.