Συγκομιδή

Μπορείτε να μαζέψετε και να γευτείτε την παραγωγή σας, στις πρώιμες σπορές από το μήνα Απρίλιο μέχρι και το Μάιο, ενώ στις όψιμες σπορές από το μήνα Οκτώβριο μέχρι και τον Ιανουάριο. Στην περίπτωση της μεταφύτευσης, μπορείτε να συγκομίσετε 2-3 μετά από αυτή.