Αποστάσεις σποράς

Η σπορά θα πρέπει να γίνεται σε αποστάσεις 50-70 εκατοστά μεταξύ των φυτών και 70-100 εκατοστά μεταξύ των γραμμών. Για την μεταφύτευση, μπορούμε να προμηθευτούμε από το εμπόριο νεαρά φυτάρια, τα οποία θα πρέπει να έχουν3-6 φύλλα και ύψος 10-15 εκατοστά.