Εποχή σποράς

Έχουμε δύο κατηγορίες σποράς:

  • Την πρώιμη σπορά, που γίνεται από το Δεκέμβριο μέχρι και το Μάρτιο, ενώ η μεταφύτευση για νεαρά φυτάρια, γίνεται από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο.
  • Την όψιμη σπορά, που γίνεται από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο, ενώ η μεταφύτευση για νεαρά φυτάρια, γίνεται από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο.