Λίπανση

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε λίπανση, αν το έδαφος είναι φτωχό κάντε αζωτούχο λίπανση.