Χώμα

Καταλληλότερα εδάφη για την καλλιέργεια της πατάτας είναι τα αμμοπηλώδη εδάφη, με καλή αποστράγγιση, καλό αερισμό και με βάθος. Το Ph του θα πρέπει να κυμαίνεται από 5-6. Έτσι θα έχουμε μια ποιοτική παραγωγή.