Λίπανση

Κάνουμε λίπανση με πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα. Δεν πρέπει να της στερούμε το άζωτο.