Χώμα

Θέλει εδάφη μεσαίας σύστασης, βαθειά και γόνιμα. Δεν τη φυτεύουμε σε εδάφη που κρατάν πολύ υγρασία. Το Ph πρέπει να είναι 5,5-7.