Ωρίμανση

Τα ρόδια είναι έτοιμα όταν ο φλοιός τους γίνει κόκκινος.