Περιγραφή

Είναι θάμνος δενδρώδης, φυλλοβόλος που έχει γρήγορη ανάπτυξη. Σε ύψος φτάνει τα 5-8 μέτρα.