Θέση

Τα σκιερά σημεία είναι ιδανικά. Αν τα φύλλα του εκτεθούν απ'ευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία, θα δημιουργηθούν εγκαύματα πάνω τους. Σε σχέση με άλλα φυτά εσωτερικού χώρου, ίσως είναι το πιο ανθεκτικό σε πολύ σκιερά σημεία.