Θερμοκρασία

Δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 5°C. Ιδανική είναι μεταξύ 13-31°C.