Χώμα

Μεγαλώνει σε πολύ όξινα, φτωχά εδάφη. Το χώμα είναι η κύρια πηγή της διατροφής της. Επειδή τα όξινα χώματα δεν έχουν επαρκείς ποσότητες αζώτου, το υπόλοιπο άζωτο που της χρειάζεται, το παίρνει από τα έντομα.