Πολλαπλασιασμός

Γίνεται εύκολα. Απλά κόβουμε ένα κλαδί του και το φυτεύουμε σε μια γλάστρα, με χώμα πλούσιο σε οργανική ουσία. Στις μεταφυτεύσεις βοηθά πάντα και η ορμόνη ριζοβολίας.