Κλάδεμα

Δε χρειάζεται κλάδεμα. Κλαδεύουμε μόνο αν θέλουμε να περιορίσουμε το μέγεθος.