Άνθηση

Υπάρχουν δύο βασικές ποικιλίες. Η μια ανθίζει το χειμώνα και η άλλη την άνοιξη.