Πότισμα

Χρειάζεται συχνά ποτίσματα, χωρίς να λιμνάζουν τα νερά.