Έδαφος

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, προτιμά αμμοπηλώδη εδάφη και το έδαφος να στραγγίζει καλά. Το Ph θα πρέπει να κυμαίνεται από 6-7 μονάδες.