Ανθοφορία

Ανθίζει από τα τέλη του χειμώνα μέχρι και τις αρχές του φθινοπώρου.