Κλάδεμα

Πρέπει να κλαδεύετε τα άνθη του, για να διατηρήσετε το πυκνό του σχήμα και το άρωμα του, σε περίπτωση που δεν θέλετε παραγωγή σπόρου.