Έδαφος

Προτιμά εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία, καλοστραγγιζόμενα και το Ph του πρέπει να κυμαίνεται από 5,5-6,5 μονάδες.