Γλάστρα

Η ιδανική γλάστρα είναι η διάφανη. Αυτό, γιατί αρέσει το φώς στις "εναέριες ρίζες της".