Θέση

Την τοποθετούμε σε φωτεινά σημεία, χωρίς όμως να έρχεται σε άμεση επαφή με τις ηλιακές ακτίνες. Προσέχουμε, αν την έχουμε δίπλα σε κάποιο παράθυρο, να μην ακουμπά πάνω στα τζάμια. Δεν την βάζουμε κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.