Περποιήσεις

Καταβρέχουμε τακτικά τα φύλλα του με νερό, με τη βοήθεια ενός ψεκαστηριού. Χρειάζεται την ατμοσφαιρική υγρασία και δεν πρέπει να του τη στερούμε. Με ένα υγρό πανάκι καθαρίζουμε τακτικά τα φύλλα του από τις σκόνες.