Κλάδεμα

Δε χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Αφαιρούμε μόνο τα ξερά μέρη του.