Λίπανση

Κάνουμε λίπανση με ειδικό, υγρό λίπασμα για φυτά εσωτερικού χώρου. Μια φορά το μήνα αρκεί.