Πως κλαδεύουμε τις θαμνώδεις τριανταφυλλιές;

1. Αφαιρούμε όλους τους λαίμαργους βλαστούς (είναι οι βλαστοί που βγαίνουν από τη βάση του φυτού).

2. Αφαιρούμε όλους τους  ξερούς, κατεστραμμένους και ασθενικούς  κλάδους.

3. Αφαιρούμε τους κλάδους, οι οποίοι διασταυρώνονται με άλλους στο εσωτερικό του θάμνου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε καλές συνθήκες αερισμού και φωτισμού, για να μπορέσει να αναπτυχθεί επαρκώς η νέα βλάστηση.