Πότε κλαδεύουμε;

Μέσα Ιανουάριου κάνουμε το βασικό κλάδεμα. Αν στην περιοχή επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και παγετοί, το παρατείνουμε για μερικές βδομάδες αργότερα.