Ποικιλίες

  •    Acer palmatum Atropurpureum-θάμνος ή μικρό δέντρο.
  •    Acer palmatum Dissectum atropurpureum- θάμνος ή μικρό δέντρο.
  •    Acer platanoides(σφενδάμι πλατανοειδές) - δέντρο.
  •    Acer pseudoplatanus(σφενδάμι ψευδοπλάτανος)-δέντρο.