Περιγραφή

Είναι φυτό μονοετές ή διετές. Τον πρώτο χρόνο δίνει καρπό, ενώ τον δεύτερο, αφού ανθήσει, δίνει σπόρο. Το σχήμα της ρίζας είναι κωνικό και μακρύ, το χρώμα της είναι πορτοκαλί. Ανάλογα με την ποικιλία αλλάζει το χρώμα, το σχήμα και το μέγεθος.