Πολλαπλασιασμός

Πολλαπλασιάζεται με όλους τους τρόπους, αλλά καλύτερα με μοσχεύματα.