Λίπανση

Καλό θα ήταν να λιπάνετε πριν αρχίσει η ανάπτυξη της, την άνοιξη, με ένα πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα.