Κλάδεμα

Κλαδεύουμε, για να της δώσουμε το σχήμα που θέλουμε. Μπορεί να κλαδευτεί αρκετά βαθιά αλλά αν την χρησιμοποιήσουμε για φράχτη, θα πρέπει να κλαδεύουμε τακτικά στο πάνω μέρος, ώστε να μην αδειάσουν τα φύλλα στο κάτω μέρος και φαίνονται γυμνά τα κλαδιά.