Πότισμα

Δεν χρειάζεται τακτικό πότισμα και την ποτίζουμε, όταν το χώμα γύρω της ξεραίνεται.