Χώμα

Αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη αλλά για την ανάπτυξη της προτιμά, τα πιο γόνιμα και με καλή αποστράγγιση  εδάφη.