Θερμοκρασία

Δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ζέστη ή το κρύο. Αντέχει μέχρι τους -20°C.