Πως βγάζει το μόσχευμα ρίζες;

Όταν κόψουμε ένα βλαστό ή ένα κλαδί, στο σημείο που κόψαμε, το φυτό προσπαθεί να επουλώσει την πληγή δημιουργώντας ένα κάλλο. Αν το σημείο τομής με τον κάλλο μπει στο χώμα και οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι ευνοϊκές, τότε αναπτύσσονται από τον κάλλο ρίζες. Έτσι ο βλαστός ή το κλαδί που κόψαμε μετατρέπεται σε νέο ανεξάρτητο φυτό.