Εχθροί και ασθένειες

Οι κυριότεροι εχθροί της είναι οι νηματώδεις.